Alglets

brusetabletter til algebekæmpelse
Tråd- og slimalger kan under visse omstændigheder udvikle sig eksplosivt. Set ud fra et æstetisk synspunkt, virker alger frastødende. Men værre er at algerne kan hæmme eller endda helt stoppe planternes vækst.

Til at bekæmpe dette irriterende problem, har Velda udviklet Alglets brusetabletter, som på simpel vis fjerner både tråd- og slimalger fra havedammen, uden at skade fisk og planter.

Dosering:

  • Beregn havedammens vandindhold omhyggeligt.
  • Brug 1 tablet pr. 1.000 ltr. vand og 1/2 tablet pr. 500 ltr.
  • Nedrund antallet, eller brug eventuelt en 1/4 tablet.
  • Fordel tabletterne på dammens bunden, men ikke i nærheden
    af vandudstrømninger og nøkkeroser.
  • Vask hænder efter berøring af Alglets.

Bemærk:
Før behandlingen med Alglets brusetabletter påbegyndes, er det tilrådeligt, at teste vandets TH-værdi og pH-værdi, da doseringen skal halveres i såkaldt ”blødt” (under TH 8º GH) og ”surt” (under pH 7) vand.

Specielt i havedamme med stor fiskebestand, og ved høje temperaturer, kan tilsætningen af Alglets brusetabletter forårsage iltmangel i en kortere periode. Beluftning eller delvis vandskift kan blive nødvendigt.

Doseres Alglets brusetabletter korrekt, er midlet uskadeligt for både vandplanter, fisk og microfauna.

Tabletterne anbringes på en måde så fiskene ikke kan spise dem.

På grund af forskellige omstændigheder i havedamsmiljøet, samt at den korrekte anvendelse af Alglets brusetabletter ikke kan kontrolleres efterfølgende, hæfter vi ikke for eventuelle skader eller uheldige resultater.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.

Indhold: 10 stk. brusetabletter til 10.000 liter vand.

Visits: 18

Skip to content