Fountain Clear

Fountain Clear brusetabletter mod alger i springvandVandet i springvand, brønde og vandornamenter får med tiden en grøn farve, forårsages af alger. Ofte dannes også en blågrøn belægning på selve vandornamentet. Både vandets og vandornamenternes misfarvning er ikke pænt at se på. Til at fjerne denne irriterende algevækst, og for at hindre nydannelse af alger, har […]

Alglets

Alglets brusetabletter til algebekæmpelseTråd- og slimalger kan under visse omstændigheder udvikle sig eksplosivt. Set ud fra et æstetisk synspunkt, virker alger frastødende. Men værre er at algerne kan hæmme eller endda helt stoppe planternes vækst. Til at bekæmpe dette irriterende problem, har Velda udviklet Alglets brusetabletter, som på simpel vis fjerner både tråd- og slimalger […]

pH Minus

pH Minus sænker vandets pH-værdiEn acceptabel pH-værdi for havedammen skal ligge mellem pH 7 og 8. Er pH-værdien højere, går vandplanternes vækst i stå og mikroorganismernes udvikling fungerer ikke optimalt. Ved ekstremt høje pH-værdier kan fiskene udvise sygdomssymptomer. For en sund udvikling i havedamsmiljøet, er det derfor ofte nødvendigt at behandle vandet enten på længere […]

GH Plus

GH Plus forhøjer vandets TotalhårdhedsgradBlødt vand, med en totalhårdhed (TH) (=calcium og magnesium hårdhed, benævnes som totalhårdhed og måles i GH) på under 5° GH, kan let blive surt. Vedvarende regn vil intensivere processen. Især i efterårs- og vintermånederne, kan det føre til fiskedød. Planternes vækst, og dermed den ilt de producerer, vil forringes ved […]

KH Plus

KH Plus forhøjer vandets hårdhedsgrad Blødt vand, med en karbonathårdhed (KH) på under 6° GH, kan sagtens blive surt. Vedvarende regn vil intensivere processen. Især i efterårs- og vintermånederne, kan det føre til fiskedød. Planternes vækst, og dermed den ilt de producerer, vil forringes ved for lav karbonatværdi. Et sundt og stabilt havedamsmiljø har en […]

Biofit

Biofit Havedamskur – Det er vigtigt at havedammens vand er klart. Til dette formål har Velda udviklet Biofit havedams kur. Biofit holder nyanlagte havedamme, eller damme som har fået et større vandskift, klart i en periode. Biologisk balance i havedammenFor at opnå biologisk balance i havedammen, er det nødvendigt at plante så mange vandplanter som muligt, […]

All Clear

All Clear Fjerner de forhadte alger fra havedammen.Tråd- og slimalger kan under visse omstændigheder udvikle sig eksplosivt. Set ud fra et æstetisk synspunkt, virker alger frastødende. Men værre er at algerne kan hæmme eller endda helt stoppe planternes vækst. Til at bekæmpe dette irriterende problem, har Velda udviklet All Clear. All Clear dræber effektivt tråd- […]

Crystal Clear

Crystal Clear Hurtigt virkende klaringsmiddel Det bedste tidspunkt for anlægning eller omlægning af en havedam er om efteråret. Det aftagende dagslys hindrer algevækst, og vandet forbliver klart. Ydermere kan vandet opbygge den nødvendige bakterielle balance indtil foråret, hvor der suppleres med iltgivende vandplanter. Således skabes en naturlig balance i havedammen. Men ofte anlægges eller omlægges […]

Skip to content