Curamon

Symptomer:

Ankerormen (2)
er en 1 – 2 cm. lang, grå parasitær krebs, som med sit hæfteorgan forankrer sig på fisken og optager næring.

Karpelusen (3)
er en ringformet krebs med 8 ben, grå og har en diameter på ca. 4 – 6 mm. Karpelusen hæfter sig til fiskens hud, og bruger dens krop som vært for næring. Fiskeiglen er en brun /grå, ca. 2,5 cm. lang ormelignende parasit.

Fiskeiglen (4)
hæfter sig, med sin sugemund til værtsdyret, og ernærer sig af kropsvæsker.

Infektionens dannelse (1)
Normalt forekommer ovennævnte parasitter ikke i havedammen, men kan indføres med planter, eller fisk fra naturen som udsættes i dammen.

Også fodring med levende vandlopper, myggelarver eller tubifix kan medføre en infektion.

Ved at udelukke disse faktorer, kan infektioner med sugeparasitter i vid udstrækning undgås.

Bekæmpelse af sugeparasitter
Hvis de inficerede fisk er lette at fange, er en behandling i kar (se behandling i kar) som regel den bedste måde at kurere fiskene på.

Inficerede Koi karper skal altid behandles i et kar. Er infektionen med sugeparasitter meget alvorlig, kan Curamon blandes direkte i havedamsvandet (se havedamsbehandling).

Da parasitterne ofte er resistente mod et præparat, kan behandling i dammen ofte tage lang tid. Bemærk, at koncentrationen af et virkningsfuldt præparat ikke må være så høj, at mikroorganismer og planter beskadiges.

Anvendes Curamon korrekt, er parasitterne udryddet efter ca. 3 – 5 uger.

1. Infektionens dannelse
2. Ankerormen
3. Karpelusen
4. Fiskeiglen

Visits: 36

Skip to content