GH Plus

forhøjer vandets Totalhårdhedsgrad
Blødt vand, med en totalhårdhed (TH) (=calcium og magnesium hårdhed, benævnes som totalhårdhed og måles i GH) på under 5° GH, kan let blive surt.

Vedvarende regn vil intensivere processen. Især i efterårs- og vintermånederne, kan det føre til fiskedød. Planternes vækst, og dermed den ilt de producerer, vil forringes ved for lav totalhårdhed.

Et sundt og stabilt havedamsmiljø har en TH-værdi på mellem 8 og 12° GH.

Det anbefales at kontrollere TH-værdien jævnligt (4 til 5 gange årligt) f. eks. med et VELDA GH-test sæt. Er TH-værdien mindre end 7° GH, bør behandling iværksættes.

Med VELDA GH Plus, forhøjes TH-værdien nemt og problemfrit.

Anvendelse og dosering:

  • Beregn hvor mange liter vand der er i dammen.
  • For at hæve TH med 3° GH, tilsættes 25 ml. (brug vedlagte graduerede målebæger) pr. 250 liter vand.
  • Beregn hvor meget GH Plus der skal anvendes, og bland det med 10 liter vand.
  • Anvend en vandkande med spreder, til at fordele blandingen jævnt ud over dammen.
  • Den eventuelt opstående misfarvning af vandet, vil fortage sig i løbet af få dage.

Bemærk:
En høj pH-værdi kan have en forstyrrende indflydelse på virkningen af GH Plus, så resultatet først vil kunne måles efter nogle uger.

Er vandets KH-værdi (Karbonat-hårdheden) også for lav, kan denne forhøjes ved hjælp af KH Plus.

KH Plus og GH Plus må aldrig anvendes samtidigt. Der skal være en pause på ca. 2 uger mellem behandlingerne.

GH Plus er miljøvenligt, og absolut ufarligt for husdyr, fisk, insekter og microfauna.

På grund af forskellige omstændigheder i havedamsmiljøet, samt at den korrekte anvendelse af GH Plus ikke kan kontrolleres efterfølgende, hæfter vi ikke for eventuelle skader eller uheldige resultater.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.

Indhold: 250 ml.

Visits: 24

Skip to content