KH Plus

forhøjer vandets hårdhedsgrad
Blødt vand, med en karbonathårdhed (KH) på under 6° GH, kan sagtens blive surt.

Vedvarende regn vil intensivere processen. Især i efterårs- og vintermånederne, kan det føre til fiskedød. Planternes vækst, og dermed den ilt de producerer, vil forringes ved for lav karbonatværdi.

Et sundt og stabilt havedamsmiljø har en KH-værdi på mellem 4 og 6° GH.

Det anbefales at kontrollere KH-værdien jævnligt (4 til 5 gange årligt) f. eks. med et VELDA KH-test sæt. Er KH-værdien mindre end 4° GH, bør behandling iværksættes.

Med VELDA KH Plus, forhøjes KH-værdien nemt og problemfrit.

Anvendelse og dosering:

  • KH Plus omrystes omhyggeligt før brug.
  • Beregn hvor mange liter vand der er i dammen.
    For at hæve KH med 3° GH, tilsættes 25 ml. pr. 250 liter (brug vedlagte målebæger)
  • Beregn hvor meget KH Plus der skal anvendes, og bland det med 10 liter vand.
  • Anvend en vandkande med spreder, til at fordele blandingen jævnt ud over dammen.
  • Den eventuelt opstående misfarvning af vandet, vil fortage sig i løbet af få dage.

Bemærk:
En høj pH-værdi kan have en forstyrrende indflydelse på virkningen af KH Plus, så resultatet først vil kunne måles efter nogle uger.

Er vandets TH-værdi (totalhårdhed) også for lav, forhøjes den med VELDA GH Plus.

GH Plus og KH Plus må aldrig anvendes samtidigt. Der skal være en pause på ca. 2 uger mellem behandlingerne. KH Plus er miljøvenligt, og absolut ufarligt for husdyr, fisk, insekter og microfauna.

På grund af forskellige omstændigheder i havedamsmiljøet, samt at den korrekte anvendelse af KH Plus ikke kan kontrolleres efterfølgende, hæfter vi ikke for eventuelle skader eller uheldige resultater.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.

Indhold: 250 ml.

Visits: 12

Skip to content