pH Minus

sænker vandets pH-værdi
En acceptabel pH-værdi for havedammen skal ligge mellem pH 7 og 8. Er pH-værdien højere, går vandplanternes vækst i stå og mikroorganismernes udvikling fungerer ikke optimalt. Ved ekstremt høje pH-værdier kan fiskene udvise sygdomssymptomer.

For en sund udvikling i havedamsmiljøet, er det derfor ofte nødvendigt at behandle vandet enten på længere sigt, eller omgående, for at regulere pH-værdien.

Langsigtet behandling:
I en florerende havedam holdes pH-værdien på et korrekt niveau (7-8) ved hjælp af de mikroorganismer, som befinder sig i havedammens bundmateriale (nitrificerende bakterier).

For at kunne bevare den korrekte pH-værdi, skal den optimale udvikling af disse mikroorganismer sikres på langt sigt. Det er vigtigt, at sørge for den nødvendige mængde bundmateriale. Vi anbefaler brug af Velda Substrat og Velda Bacterial.

Omgående behandling:
For at sænke pH-værdien hurtigt, anbefales brugen af Velda pH MIN.

pH MIN sænker gradvist pH-værdien. Har man et ustabilt vandmiljø, kan pH sænkningen være kortvarig, men pH MIN er et vigtigt hjælpemiddel til stimulering af plantevækst og algebekæmpelse.

Anvendelse og dosering:

 • pH MIN omrystes omhyggeligt før brug.
 • Beregn hvor mange liter vand der er i dammen.
 • For at sænke pH med 1, tilsættes 25 ml. (brug vedlagte graduerede målebæger) pr. 750 liter vand.
 • Beregn hvor meget
  pH MIN der skal anvendes, og bland det med 10 liter vand.
 • pHværdien må kun sænkes med 1 pH pr. behandling.
 • Før behandlingen kan gentages, holdes 1 dags pause.
 • Anvend en vandkande med spreder, til at fordele blandingen jævnt ud over dammen.
 • Undgå at hælde det direkte ud over områder med planter.
 • Gentag processen til korrekt pH-værdi er opnået.
 • Undgå kontakt med huden.

 

Bemærk:
Kontroller vandets pH-værdi (f. eks. med Velda pH-testsæt) både før og efter behandlingen. pH-værdien må ikke sænkes med mere end 1 indenfor 24 timer. Når pH-værdien sænkes, falder KH-værdien også.

Derfor skal også KH-værdien testes før og efter behandling med pH MIN og eventuelt reguleres med KH Plus. Hvis KH-værdien er mindre end KH 2º GH, må pH MIN ikke anvendes. Vandets bufferevne er i så tilfælde så lav, at pH-værdien kan falde til pH 5 eller lavere.

Forskellige vandbehandlingsmidler må ikke anvendes samtidigt. Der skal være en pause på 2 uger mellem brugen af forskellige produkter.

På grund af forskellige omstændigheder i havedamsmiljøet, samt at den korrekte anvendelse af pH MIN ikke kan kontrolleres efterfølgende, hæfter vi ikke for eventuelle skader og uheldige resultater.

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.

Indhold: 125 ml.

Visits: 33

Skip to content