Vandbehandling

Vandbehandlings produkter
plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser.

Alle vandbehandlings produkter virker hurtigt og effektivt, og er uskadelige for fisk og planter såfremt der doseres korrekt.

Vi forhandler produkterne:

  • Crystal Clear – gør vandet klart, i såvel nyanlagte som ældre havedamme.
  • All Clear – fjerner på enkel vis, både tråd- og slimalger fra havedammen.
  • Biofit – styrker fiskenes slimhinde, og holder vandet klart. Ydermere neutraliserer Biofit skadelige organiske substanser, som dannes i vintermånederne.
  • KH Plus – forhøjer vandets KH-værdi.
  • GH Plus – forhøjer vandets totalhårdhed.
  • pH Minus – sænker vandets pH-værdi.
  • Alglets brusetabletter – fjerner på enkel vis tråd- og slimalger fra havedammen, uden at skade planter og fisk.
  • Fountain Clear – brusetabletter er udelukkende fremstillet til anvendelse i vandornamenter og springvand, uden fisk og planter.

Plejeprodukter

Crystal Clear

Crystal Clear Hurtigt virkende klaringsmiddel Det bedste tidspunkt for anlægning eller omlægning af en havedam er om efteråret. Det aftagende dagslys hindrer algevækst, og vandet

Læs mere »

All Clear

All Clear Fjerner de forhadte alger fra havedammen.Tråd- og slimalger kan under visse omstændigheder udvikle sig eksplosivt. Set ud fra et æstetisk synspunkt, virker alger

Læs mere »

Biofit

Biofit Havedamskur – Det er vigtigt at havedammens vand er klart. Til dette formål har Velda udviklet Biofit havedams kur. Biofit holder nyanlagte havedamme, eller damme

Læs mere »

KH Plus

KH Plus forhøjer vandets hårdhedsgrad Blødt vand, med en karbonathårdhed (KH) på under 6° GH, kan sagtens blive surt. Vedvarende regn vil intensivere processen. Især

Læs mere »

GH Plus

GH Plus forhøjer vandets TotalhårdhedsgradBlødt vand, med en totalhårdhed (TH) (=calcium og magnesium hårdhed, benævnes som totalhårdhed og måles i GH) på under 5° GH,

Læs mere »

pH Minus

pH Minus sænker vandets pH-værdiEn acceptabel pH-værdi for havedammen skal ligge mellem pH 7 og 8. Er pH-værdien højere, går vandplanternes vækst i stå og

Læs mere »

Alglets

Alglets brusetabletter til algebekæmpelseTråd- og slimalger kan under visse omstændigheder udvikle sig eksplosivt. Set ud fra et æstetisk synspunkt, virker alger frastødende. Men værre er

Læs mere »

Fountain Clear

Fountain Clear brusetabletter mod alger i springvandVandet i springvand, brønde og vandornamenter får med tiden en grøn farve, forårsages af alger. Ofte dannes også en

Læs mere »

Hits: 231

Skip to content